EA1 -kurssit

​Nopealla ensiavulla voit pelastaa läheisesi tai työkaverisi hengen.​ Oljamikoti Oy tarjoaa Suomen Punaisen Ristin sertifioituja ensiapukursseja ammattitaitoisten kouluttajien järjestäminä.

 

Ensiavun peruskurssilla oppii auttamaan onnettomuuksissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan turmissa. Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoittelua. ​

Kurssin suorittaneelle annetaan EA 1® – todistus, joka on voimassa kolme vuotta.

Tarjoamme yrityksellesi monipuolista Ea -koulutusta kilpailukykyisin hinnoin, laadusta tinkimättä! ​Kaikki Oljamikodin ensiapukurssit ​sisältävät runsaasti käytännön harjoittelua.

EA1-kurssin sisältö: 

− Auttaminen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtausten sattuessa ​

− Hätäensiavun perusteet: ​

  • Tajuttomalle annettava ensiapu ​
  • Peruselvytys ja varhainen defibrillointi ​
  • Vierasesine hengitysteissä ​
  • Verenkierron häiriötila (sokki) ​

− Haavat ​

− Tavallisimmat sairauskohtaukset ​

− Palovammat ​

− Nivelvammat ja murtumat ​

− Myrkytykset ​

− Ryhmäkohtaiset painotukset ​

Tutustu myös Oljamikodin Hätäensiapukoulutukseen:

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Myynti ja tiedustelut:

p. 050 555 18 84

ea.koulutus@oljamikoti.fi

Kouluttajat

Kouluttajina toimii kaksi sairaanhoitaja AMK-koulutuksen omaavaa SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa (ETK). Lisäksi kouluttajilla on taustallaan vankka hoitoalan työkokemus. ​Jokaisella kurssilla on kaksi kouluttajaa, jolloin aikaa käytännön harjoittelulle jää rutkasti. Ensiaputaitojen päivittämisen ajan tasalle ei tarvitse aina olla niin vakavaa touhua. Meillä on hyvä tekemisen meininki, huumoria unohtamatta.

Jaana Sarkima
Jaana Sarkima

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)

Niko Kauppinen
Niko Kauppinen

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)