Yrityksessämme työskentelee noin 40 työntekijää. Työntekijämme ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosionomeja. Henkilökunnallamme on laajaa erityisosaamista ja pitkä työkokemus hoitoalalta.

Panostamme työhyvinvointiin ja jaksamiseen kehittämällä toimintatapojamme laatutyön kautta, lisäksi yritys järjestää työntekijöilleen säännöllistä työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitäviä teemapäiviä. Yrityksellämme on vakiintuneet perehdytys- ja koulutuskäytännöt, joilla varmistamme työntekijöidemme osaamisen ja kehittymisen.

Kylä-katilan yksikkö

Jokaisessa yksikössä on oma vakituinen työryhmä, työnkierto on kuitenkin mahdollista. Työ on kolmivuorotyötä. Työryhmillä on säännölliset kuukausipalaverit, kehityskeskustelut ja yhteiset kehittämispäivät. Työryhmällä on mahdollisuus säännölliseen ryhmätyönohjaukseen.

Tarvitsemme myös jatkuvasti koulutettuja sijaisia eri lomien ajaksi. Otamme vastaan alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä.

Vapaita työpaikkoja voi tiedustella yksiköiden vastaavilta hoitajilta.

Yhteystietoihin