Yrityksessämme työskentelee noin 80 työntekijää. Työntekijämme ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosionomeja. Lisäksi yksiköissämme työskentelee lähihoitajiksi opiskelevia oppisopimusopiskelijoita. Henkilökuntaan kuuluu kaksi keittiötyöntekijää ja laitoshuoltaja. Henkilökunnallamme on laajaa erityisosaamista ja pitkä työkokemus hoitoalalta.

Panostamme työhyvinvointiin ja jaksamiseen kehittämällä toimintatapojamme laatutyön kautta, lisäksi yritys järjestää työntekijöilleen säännöllistä työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitäviä teemapäiviä. Yrityksellämme on vakiintuneet perehdytys- ja koulutuskäytännöt, joilla varmistamme työntekijöidemme osaamisen ja kehittymisen.

Lääkehoitoon osallistuvilla työntekijöillämme on tarvittavat voimassa olevat lääkeluvat. Lisäksi koulutamme kaikille työntekijöillemme EA1 -kurssin sekä Mapan perusteet. Osalle työntekijöistä koulutamme myös Mapan Vaativat asiakastilanteet koulutuksen.

 

Jokaisessa yksikössä on oma vakituinen työryhmä, työnkierto on kuitenkin mahdollista. Työ on kolmivuorotyötä. Työryhmillä on säännölliset kuukausipalaverit, kehityskeskustelut ja yhteiset kehittämispäivät. Työryhmällä on mahdollisuus säännölliseen ryhmätyönohjaukseen.

Tarvitsemme myös jatkuvasti koulutettuja sijaisia eri lomien ajaksi. Otamme vastaan alan opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä.

Vapaita työpaikkoja voi tiedustella yksiköiden vastaavilta hoitajilta.

Yhteystietoihin

MAPA® – haasteellisen käytöksen ja ennaltaehkäisy ja hallinta

Huolenpito: kunnioitus, arvokkuus ja empatia, tuomitsematon ja asiakaskeskeinen lähestymistapa

Hyvinvointi: emotionaalinen ja fyysinen tuki, edistetään itsenäisyyttä, valinnanmahdollisuutta ja hyvinvointia

Suojaaminen: haavoittuvien asiakkaiden oikeuksien suojaaminen ja turvaaminen, haittojen minimointi

Turvallisuus: turvalliset, tehokkaat ja harmoniset yhteistyösuhteet

Oljamikodissa on kaksi MAPA® haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyn ja hallinnan kouluttajaa. Molemmilla on pätevyydet kouluttaa MAPA® perusteiden koulutuksia ja MAPA ® vaativien asiakastilanteiden ja hätätilanteiden koulutuksia.

MAPA® on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. MAPA® on kaikissa Oljamikodin yksiköissä hoidollinen toimintamalli, jolla turvataan henkilökunnan osaamisen myötä asukkaiden huolenpito, hyvinvointi, suojaaminen ja turvallisuus.