Muu toiminta

Ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus

Oljamikoti Oy tarjoaa Suomen Punaisen Ristin sertifioituja ensiapukursseja ammattitaitoisten kouluttajien järjestäminä. Kouluttajina toimii kaksi sairaanhoitaja AMK-koulutuksen omaavaa SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa (ETK). Lisäksi kouluttajilla on vankka hoitoalan työkokemus. 

Lue lisää.

Päivätoiminta

Oljamikodin päivätoimintayksikkö aloitti päivätoiminnan uudistetussa Savimäen yksikön alakerrassa vuoden 2018 keväällä. Yksikön ajatuksena on edistää kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien ihmisten osallisuutta eli luoda sosiaalisia kontakteja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä suunnitella ja toteuttaa virikkeellistä toimintaa. 

Lue lisää.