Päivätoiminta

Tarjoamme yksilöllistä päivätoimintaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen suorahankintasopimuksella haasteellisesti käyttäytyville kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille.

Päivätoiminnan tilat sijaitsevat Savimäen ja Savikummun yksikön alakerrassa.

Ajatuksena on edistää kehitysvammaisten ja autismikirjoon kuuluvien ihmisten osallisuutta eli luoda sosiaalisia kontakteja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä suunnitella ja toteuttaa virikkeellistä toimintaa.

Tarjoamme päivätoimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaan joko kokopäiväisesti 5-6 h/pv tai osapäiväisesti 3-5 h/pv.

Toimintamalliksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemiseksi käytämme yksilökeskeistä työotetta.

Merkittävä osa päivätoiminnasta tapahtuu talon ulkopuolella. Käymme asiakkaiden mielenkiinnon ja toiveiden mukaisissa harrasteissa, tapahtumissa ja retkillä.

Päivätoimintayksikön tiloissa järjestetään kaksi kertaa viikossa yhteisiä klubeja Savimäen, Savikummun, Ukonmäen ja Vallimäen asukkaille. Näillä suosituilla klubeilla on ohjaajana lähihoitaja Heidi Silonsaari.