Päivätoiminta

Päivätoiminta alkoi uudistetussa Savimäen yksikön alakerrassa vuoden 2018 keväällä. Yksikön ajatuksena on edistää kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien ihmisten osallisuutta eli luoda sosiaalisia kontakteja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä suunnitella ja toteuttaa virikkeellistä toimintaa.

 

Päivätoimintaan osallistuminen

Asiakkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti joko kokopäiväisesti vähintään 5 h / pv tai osapäiväisesti 3-5 h / pv. Kaikilla yksikön työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalantutkinto. 

Päivätoiminnassa työotteena on yksilökeskeinen toimintamalli, jossa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua omaan elämäänsä tuetaan juuri hänelle sopivalla tavalla. Toimintamalliksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden edistämiseksi käytämme yksilökeskeistä työotetta.  

Päivätoiminta yksikössä

Päivätoiminta perustuu yksilöllisyyteen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja toiminnan ydin on asiakkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Päivätoimintayksikön keskeisiä periaatteita ja arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, toisen ihmisen ja itsensä kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeus. 

Päivätoiminta ulkona

Merkittävä osa päivätoiminnasta tapahtuu talon ulkopuolella. Käymme asiakkaiden mielenkiinnon ja toiveiden mukaisesti erilaisissa urheilu- ja kulttuuritapahtumissa kuten teatteri, elokuvat, näyttelyt. Järjestämme yksikön puitteissa erilaisia retkiä, teemapäiviä ja maatilatilamatkailua. 

Tarjoamme päivätoimintaa Lappeenrannan ja Luumäen yksiköiden asukkaille säännöllisesti noin kolmesti viikossa. Päivätoiminnassa työskentelee tällöin ohjaajana sosionomi Jaana Tuuri. 

Muu toiminta