Päivätoiminta

Tarjoamme yksilöllistä päivätoimintaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen suorahankintasopimuksella kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille, joilla esiintyy haastavaa käyttäytymistä.

Päivätoiminnan tilat sijaitsevat Lemillä Kanervan ja Jäkälän kanssa samassa pihapiirissä.

Ajatuksena on edistää kehitysvammaisten ja autismikirjoon kuuluvien ihmisten osallisuutta eli luoda sosiaalisia kontakteja ja ehkäistä syrjäytymistä sekä suunnitella ja toteuttaa virikkeellistä toimintaa.

Tarjoamme päivätoimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaan joko kokopäiväisesti 5-6 h/pv tai osapäiväisesti 3-5 h/pv.

Toimintamalliksi asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemiseksi käytämme yksilökeskeistä työotetta.

Merkittävä osa päivätoiminnasta tapahtuu talon ulkopuolella. Käymme asiakkaiden mielenkiinnon ja toiveiden mukaisissa harrasteissa, tapahtumissa ja retkillä.