Palvelusetelitoiminta

Palvelusetelitoiminta: Oljamikoti Oy toimii palvelusetelituottajana Eksoten omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palveluseteliasiakkaille.  

Tarjoamme asiakkaillemme palveluita, jotka perustuvat yksilöllisyyteen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Toimintamme ydin on psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kunnon ylläpitäminen ja kohentaminen. Toimintamme tavoitteena on asiakkaan ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen. Perusperiaatteitamme ovat asiakkaan itsenäisyyden ja yhdenvertaisuuden tukeminen sekä valinnanvapauden tukeminen. 

Omaishoito

Tarjoamme omaishoitajille palveluita, jotka auttavat tukemaan omaishoitajien jaksamista. Tarjoamme asiakkaan kotiin tuotettavan palvelun lisäksi myös toimipaikassa tuotettavaa palvelua. 

Kotiin tuotettavaa palvelua on asiakkaan avustamista kotona, terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä sekä kuntoutusta. Lisäksi avustamme asiakasta asioinnissa kodin ulkopuolella esim. kaupungilla, virkistystapahtumissa ym.  

Sijaistamme omaishoitajaa omaisen kotona mahdollistaen hänelle vapaa-aikaa omaishoidosta.  

Toimipaikassamme, Savimäen yksikössä, tuotamme palveluina ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista. Lisäksi toteutamme omaishoidettavalle päivä- ja virkistystoimintaa. 

Tällä hetkellä Savimäen yksikössä on vapaana kolme tyhjää huonetta, joita tarjoamme Eksoten omaishoidon palveluseteliasiakkaille. Savimäen yksikössä on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. 

Henkilökohtainen apu

Tarjoamme asiakkaillemme apua, tukea ja ohjausta selviytyä elämän tavanomaisista toiminnoista. Tarjoamme henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle asiakkaalle päivittäisissä toimissa; kuten liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodinhoito, kaupassa asiointi, lääkärikäynnit ja muu asiointi. 

Lisäksi tarjoamme henkilökohtaista apua työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Muu toiminta