Oljamikoti tarjoaa kodinomaista tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ihmisille. Lisäksi tarjoamme lyhytaikaispaikkoja Eksoten omaishoidon palveluseteliasiakkaille. 

Oljamikodin asukkaat elävät yhteisössä, jossa jokaisella on oma vapautensa ja vastuunsa.  Oljamikotien tarjoamat kuntoutus- ja hoivapalvelut perustuvat yksilöllisyyden kunnioittamiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Kuntouttavan työotteen, yhteisöhoidon ja ryhmähoidon avulla ohjataan ja tuetaan asukasta selviytymään päivittäisistä tehtävistään sekä ottamaan vastuuta elämästään.  

Toiminnan tavoitteena on asukkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. 

Oljamikodin toiminta-ajatus

Oljamikoti tarjoaa kodinomaista yhteisöllistä asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille ihmisille.

Oljamikodin asukkaat elävät yhteisössä, jossa jokaisella on oma vapautensa ja vastuunsa. Oljamikotien tarjoamat kuntoutus- ja hoivapalvelut perustuvat yksilöllisyyden kunnioittamiseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Kuntouttavan työotteen, yhteisöhoidon ja ryhmähoidon avulla ohjataan ja tuetaan asukasta oman näköiseen elämään ja selviytymään päivittäisistä tehtävistään sekä ottamaan vastuuta elämästään.

Toiminnan tavoitteena on asukkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.

Yksilöllinen kuntoutus

Asukkaamme saavat yksilöllistä kuntoutusta; tavoitteena on löytää asukkaan omat voimavarat ja keinot, joilla mahdollistetaan mielekäs arki ja elämänhallinta. Itsemääräämisoikeus kuuluu myös Oljamikodin keskeisiin tavoitteisiin. Kaikkien asukkaiden kanssa tehdään vuokrasopimus, palvelusopimus ja hoito- / kuntoutussuunnitelma, jossa tarkemmin määritellään kunkin asukkaan yksilöllinen avuntarve. Jokaisella asukkaalla on oma nimetty oma-ohjaaja. 

Aktiviteetit

Pyrimme säilyttämään ja rakentamaan asukkaiden kontakteja kodin ulkopuolelle tukemalla osallistumista erilaisiin harrastuksiin ja etsimällä uusia kiinnostuksen kohteita. Teemme erilaisia retkiä säännöllisesti asukkaidemme mielenkiinnon mukaan, esim. kaupunkilomat, risteilyt, festivaalit. Lisäksi huomioimme juhlapyhät ja merkkipäivät sekä vietämme erilaisia teemapäiviä.

Tavoitteet

Kuntoutumisen tavoitteena on auttaa asukas tasavertaiseksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi sekä säilyttää elämän merkityksellisyys. Asukkaamme voivat erilaisten kuntoutumisen toimintojen avulla päästä kevyemmän palvelun piiriin ja saavuttaa elämänhallintaa.