Vallimäen yksikkö tarjoaa 12 asukaspaikkaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista yhteisöllistä asumista.

Yksikössämme työskentelee 7 työntekijää, kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Yksikössä käy kerran viikossa laitoshuoltaja.

Yksikön keittiössä työskentelee ruoanlaittaja, joka valmistaa ruoat arkipäivisin. Viikonloppuisin yksikön henkilökunta valmistaa ateriat yhdessä asukkaiden kanssa.

Vallimäen yksikkö sijaitsee Luumäellä Taavetissa noin vajaan kilometrin päässä palveluista.

Vallimäen yksikkö
Vallimäen yksikkö

Tarjoamme kokonaisvaltaista psykososiaalista kuntoutusta sekä asumis- ja hoivapalveluita. Yksikön tarjoama kuntoutus ja hoiva perustuvat yksilöllisyyteen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kodinomaisessa ympäristössä asukkaiden on helppo osallistua päivittäisiin rutiineihin, askareisiin sekä virike- ja päivätoimintaan kukin kykyjensä mukaan henkilökunnan ohjauksessa. Meille tärkeää on kodinomainen, lämmin tunnelma ja mahdollisimman normaalin elämän mahdollistaminen asukkaillemme sekä kontaktien säilyminen ulkopuoliseen maailmaan.

Toiminnan pohjana on yhdessä suunniteltu viikko-ohjelma, jonka puitteissa toimimme ja joka luo perusrytmin elämäämme. Aamuisin meillä on aamukokous, jossa käymme läpi päivän ohjelman. Tämä selkiyttää päivän ohjelmaa, joka kullakin asukkaalla voi olla omanlaisensa. Viikoittain pidämme viikkopalaverin yhdessä ja tällöin suunnittelemme seuraavan viikon ryhmänaiheet. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ryhmien sisältöön ja näin saamme mielekkyyttä ja toimintaa arkeen.

Kodin töihin asukkaat osallistuvat kykyjensä ja taitojensa mukaan. Kaikissa toiminnoissa otamme huomioon asukkaan voimavarat, taidot, tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja toiveet. Nämä kirjataan kunkin asukkaan yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kaikki toimipisteet
Vallimäki kartalla