Savimäen yksikkö on 14 asukaspaikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille tai muutoin hoivaa tarvitseville. Yksikkömme tarjoaa tehostettua palveluasumista ympäri vuorokauden. Lisäksi Savimäen yksikössä on vapaita paikkoja Eksoten omaishoidon palveluseteliasiakkaille.

Yksikössämme työskentelee 7 työntekijää, kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan tutkinto.

Savimäen yksikkö sijaitsee Lappeenrannan Hiessillassa, noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Yksikössämme jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa wc ja suihku. Yhteisiä tiloja on keittiö, ruokasali, olohuone ja sauna. Tilat soveltuvat hyvin myös liikuntaesteiselle. Alakerrassamme toimii virike- ja päivätoimintayksikkö, jossa siihen soveltuvat isot tilat sekä wc.

Tarjoamme kokonaisvaltaista psykososiaalista kuntoutusta sekä asumis- ja hoivapalveluita. Yksikön tarjoama kuntoutus ja hoiva perustuvat yksilöllisyyteen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kodinomaisessa ympäristössä asukkaiden on helppo osallistua päivittäisiin rutiineihin, askareisiin sekä virike- ja päivätoimintaan kukin kykyjensä mukaan henkilökunnan ohjauksessa. Meille tärkeää on kodinomainen, lämmin tunnelma ja mahdollisimman normaalin elämän mahdollistaminen asukkaillemme sekä kontaktien säilyminen ulkopuoliseen maailmaan.

Toiminnan pohjana on yhdessä suunniteltu päivä- ja viikko-ohjelma, jonka puitteissa toimimme ja joka luo perusrytmin elämäämme. Aamuisin meillä on aamukokous, jossa käymme läpi päivän ohjelman. Tämä selkiyttää päivän ohjelmaa, joka kullakin asukkaalla voi olla omanlaisensa. Lisäksi järjestämme viikoittain kaksi toiminnallista ryhmää. Suunnittelemme ryhmien aiheet kerran kuukaudessa, yhdessä pidettävässä ryhmäfoorumissa. Yksikössämme toimii myös aktiivinen puutarharyhmä, johon jokainen asukas voi halutessaan osallistua. Retkeilemme paljon ja käymme erilaisissa tapahtumissa.

Asukkaat osallistuvat kodin töihin kukin omien kykyjensä mukaan. Kaikissa toiminnoissamme otamme huomioon asukkaan taidot, voimavarat, tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja toiveet ja ne kirjataan kuntoutussuunnitelmaan.

Kaikki toimipisteet
Savimäki kartalla